: 232564
ADRESY - TELEFONY:KPP OLEŚNICA

 - Kontakt do Komendy Powiatowej w Oleśnicy
 - Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu